MSC-0023-002
Loctite, Retaining 0.02 oz 1 time use (non-permanent)

  • Sale
  • Regular price $7.00


Loctite, Retaining 0.02 oz 1 time use (non-permanent) #242 Lock-tite Loc-tite Loc-tight